Welzijn

Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als geluk. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat. Binnen de zorg wordt steeds meer aandacht gegenereerd voor welzijn van de cliënten.

Mijn Leven 2.0 - Logo
Mijn Leven 2.0

<p><strong>Mijn leven 2.0 is</strong> een platform met informatie en diensten om mensen die leven met ziekte en/of lichamelijke beperking te inspireren en te ondersteunen bij het realiseren van een prettig leven. Na een ongeval of als je een ziekte of beperking hebt, zijn er vaak blijvende gevolgen in het dagelijks leven. Je wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met onzekerheid over de toekomst, moet je ander werk of hobby’s zoeken of een nieuw sociaal netwerk opbouwen. </p> <p>Meer info in 1 minuut vindt je in de promo film: <a href="https://vimeo.com/422362623" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-safelink="true" data-linkindex="0">https://vimeo.com/422362623</a>. </p> <p>Mijn Leven 2.0 biedt op verschillende manieren psychosociale informatie & steun die helpt om het leven prettiger te maken wanneer je leeft met een ziekte op lichamelijke beperking. Dit doen we op de volgende manieren:</p> <ul><li>Via de website <a href="http://mijnleventweepuntnul.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-safelink="true" data-linkindex="1">mijnleventweepuntnul.nl</a> en sociale media delen we ervaringen en tips van mensen met een ziekte of fysieke beperking. In verhalen, video’s en online ontmoetingen geven mensen met een ziekte of beperking elkaar steun, praktische tips en inspiratie.&nbsp;</li><li>In inspiratiesessies en de mini-coaching ‘stap in je leven 2.0’ ondersteunen ervaringsdeskundigen online of telefonisch andere mensen die leven met ziekte of lichamelijke beperking om een eerste stap te zetten in het realiseren van een prettig(er) leven.&nbsp;</li><li>De support-zoeker biedt een overzicht van laagdrempelige psychosociale hulp met expertise op het gebied van ziekte of lichamelijke beperking. Denk hierbij aan (ervaringsdeskundige) coaches, cursussen en psychologen. De support-zoeker is een innovatieve tool die mensen helpt om zelf regie te nemen in het kiezen van passende hulp en de drempel naar hulp te verlagen.&nbsp;</li><li>Mensen met een ziekte of fysieke beperking hebben de mogelijkheid om als vrijwilliger zelf mee te doen aan Mijn Leven 2.0 en zo en (werk) ervaring op te doen, zichzelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren. Vrijwilligers denken o.a. mee in de klankbordgroep, participeren als ervaringsdeskundige coach en begeleiden online ontmoetingen.&nbsp;</li></ul>

info@mijnleventweepuntnul.nl
0625177990