Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Zorg4Vijfheerenlanden voldoet op dit moment nog niet volledig aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1, niveau AA.


Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op oktober 2023


Status toegankelijkheid

De status van deze website is: B – Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)


Wij hebben een volledig beeld van de toegankelijkheid van de website en weten op welke aspecten de website wel en nog niet volledig voldoet.

Onderbouwing

De website https://zorg4vijfheerenlanden.nl/ maakt gebruik van het zogenoemde Zorg4 framework welke technisch volledig voldoet aan de richtlijnen WCAG 2.1, niveau AA. Dit framework is op 11 oktober 2021 getoetst door een extern bureau Accessibility.

In het register van toegankelijkheidsverklaringen is terug te zien dat dit framework, gebruikt voor de website Zorg4Zeist.nl, volledig voldoet aan de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1, niveau AA.

Verbetermaatregelen

Op dit moment hebben wij nog een aanvraag liggen bij stichting Accessibility voor een gedeeltelijke inspectie gericht op de content van de website.

Planning

Wij streven ernaar om de website https://zorg4vijfheerenlanden.nl/ volledig te laten voldoen aan het einde van het 2e kwartaal in 2022.

Borgen van toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat Zorg4Vijfheerenlanden.nl toegankelijk is voor iedereen en besteden hier dan ook veel aandacht aan. Toegankelijkheid is een vast onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de website te borgen:

Handleiding

Wij werken met een handleiding, waarin staat vastgelegd is hoe wij content op de site plaatsen.

Opleiding

Onze medewerkers hebben dagelijks te maken met digitale toegankelijkheid en beschikken over de benodigde kennis. Ook worden er trainingen gevolgd om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Testen

Onze webbouwers testen regelmatig de website op toegankelijkheid met verschillende tools. Zij hanteren de WCAG-criteria bij het aanpassen van de website.

Probleem oplossen

Problemen met ontoegankelijke content lossen wij zo snel mogelijk op.

Feedback

Loopt u desondanks tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact op via support@corpio.nl.