Verzorgings- en verpleeghuis


Als u niet meer zelfstandig kunt wonen door een ziekte, ouderdom of een beperking kunt u in aanmerking komen om in een verzorgingshuis te gaan wonen. Daar helpen ze u bijvoorbeeld bij het wassen, aankleden en naar bed gaan. U kunt daar ook tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld als uw mantelzorger op vakantie is.

In een verpleeghuis ontvangt u intensievere zorg, zoals medische behandelingen, verpleging en revalidatie. U kunt er bijvoorbeeld terecht als u een zwaar ongeluk heeft gehad of als u palliatieve zorg nodig heeft (hospice). Ook hier kan een opname zowel tijdelijk als permanent van aard zijn.