Verstandelijke (lichte) beperking

Een verstandelijke beperking is een aandoening die wordt gekenmerkt door een beperkte intellectuele en adaptieve functionering. Dit kan zich uiten in een verminderd vermogen om te leren, problemen met het begrijpen van abstracte concepten, en een beperking in het aanpassingsvermogen in het dagelijks leven. Dit kan leiden tot beperkingen in het vermogen om zelfstandig te functioneren, om te communiceren, te leren en te begrijpen. Een verstandelijke beperking kan worden veroorzaakt door genetische factoren, een ongunstige ontwikkeling tijdens de zwangerschap of bevalling, of door andere oorzaken die de ontwikkeling van de hersenen beïnvloeden.

Een lichte verstandelijke beperking

Er is sprake van een lichte verstandelijke beperking wanneer het IQ (intelligentiequotiënt) van een persoon tussen de 50 en 70 ligt. Dit betekent dat iemand met een lichte verstandelijke beperking over het algemeen in staat is om zichzelf te verzorgen, te leren en te werken, maar dat ze bepaalde taken en concepten moeilijker kunnen begrijpen en uitvoeren dan mensen zonder een verstandelijke beperking. Personen met een lichte verstandelijke beperking kunnen ondersteuning nodig hebben op bepaalde gebieden, zoals financiën, wonen of werk, om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.