Verpleging

Verpleging is het beroep of de praktijk van het verzorgen en ondersteunen van mensen die ziek, gewond of hulpbehoevend zijn. Het omvat verschillende aspecten van zorg, zoals het toedienen van medicijnen, het uitvoeren van medische procedures, het bieden van emotionele ondersteuning en het bevorderen van het welzijn van de patiënt. Verpleging wordt vaak uitgeoefend door verpleegkundigen of verzorgenden en speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg.