Meedoen en ontmoeten

Nieuwe mensen ontmoeten? Samen iets leuks ondernemen of iets voor een ander betekenen? In de dorpen en steden in Vijfheerenlanden wordt veel georganiseerd. Van samen wandelen, uitjes met de +Bus tot samen eten. Op deze pagina staat informatie over meedoen aan activiteiten of initiatieven waarbij je andere mensen ontmoet. Ook als je een beperking hebt of afstand tot de arbeidsmarkt kun je meedoen. Iedereen telt mee en iedereen is welkom! Ontdek wat er bij jou in de buurt allemaal mogelijk is.

Bibliotheek Lek en IJssel - Logo
Bibliotheek Lek en IJssel

<p>Bibliotheek Lek &amp; IJssel heeft twee hoofdvestigingen in Vijfheerenlanden: Vianen en Leerdam. Daarnaast zijn er bibliotheekpunten in Everdingen, Lexmond, Ameide, Hagestein, Meerkerk en Zijderveld.</p> <p><br></p> <p>Naast boeken, tijdschriften, digitale collectie, Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) en activiteiten als Lees &amp; Ontmoet, Boekstart, Taal &amp; Tablets en de VoorleesExpress, vindt u in de bibliotheken van Vianen en Leerdam ook een Taalhuis. De Taalhuizen zijn er voor alle inwoners die hulp kunnen gebruiken bij het (beter) leren van de Nederlandse taal. Dit doen wij met de taalinloop, praattafel, opstap-groep, het taalcafé, taal oefengroepjes en in sommige gevallen taalmaatjes. Ook ondersteunen wij bij het verbeteren van digitale vaardigheden door het geven van diverse cursussen. Dit zijn beginnerscursussen maar ook cursussen over online veiligheid, het werken met DigiD en DigiVitaler (over digitale zorg en bijvoorbeeld het gebruik van patiënten portalen van de huisarts en het ziekenhuis). Daarnaast is er de digi inloop voor vragen over de telefoon, computer, laptop of tablet. Al onze activiteiten en cursussen zijn gratis. Kijk voor informatie over ons aanbod in de agenda op www.bibliotheeklekijssel.nl. Neem voor meer informatie over de activiteiten van de taalhuizen contact op via vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl (geef daarbij even aan of het om Vianen of Leerdam gaat). We helpen graag!</p>

Overtoom 7 3401 BK, IJsselstein
vijfheerenlanden@taalhuislekstroom.nl
085 483 54 32
Mijn Leven 2.0 - Logo
Mijn Leven 2.0

<p><strong>Mijn leven 2.0 is</strong> een platform met informatie en diensten om mensen die leven met ziekte en/of lichamelijke beperking te inspireren en te ondersteunen bij het realiseren van een prettig leven. Na een ongeval of als je een ziekte of beperking hebt, zijn er vaak blijvende gevolgen in het dagelijks leven. Je wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met onzekerheid over de toekomst, moet je ander werk of hobby’s zoeken of een nieuw sociaal netwerk opbouwen. </p> <p>Meer info in 1 minuut vindt je in de promo film: <a href="https://vimeo.com/422362623" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-safelink="true" data-linkindex="0">https://vimeo.com/422362623</a>. </p> <p>Mijn Leven 2.0 biedt op verschillende manieren psychosociale informatie & steun die helpt om het leven prettiger te maken wanneer je leeft met een ziekte op lichamelijke beperking. Dit doen we op de volgende manieren:</p> <ul><li>Via de website <a href="http://mijnleventweepuntnul.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" data-safelink="true" data-linkindex="1">mijnleventweepuntnul.nl</a> en sociale media delen we ervaringen en tips van mensen met een ziekte of fysieke beperking. In verhalen, video’s en online ontmoetingen geven mensen met een ziekte of beperking elkaar steun, praktische tips en inspiratie.&nbsp;</li><li>In inspiratiesessies en de mini-coaching ‘stap in je leven 2.0’ ondersteunen ervaringsdeskundigen online of telefonisch andere mensen die leven met ziekte of lichamelijke beperking om een eerste stap te zetten in het realiseren van een prettig(er) leven.&nbsp;</li><li>De support-zoeker biedt een overzicht van laagdrempelige psychosociale hulp met expertise op het gebied van ziekte of lichamelijke beperking. Denk hierbij aan (ervaringsdeskundige) coaches, cursussen en psychologen. De support-zoeker is een innovatieve tool die mensen helpt om zelf regie te nemen in het kiezen van passende hulp en de drempel naar hulp te verlagen.&nbsp;</li><li>Mensen met een ziekte of fysieke beperking hebben de mogelijkheid om als vrijwilliger zelf mee te doen aan Mijn Leven 2.0 en zo en (werk) ervaring op te doen, zichzelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren. Vrijwilligers denken o.a. mee in de klankbordgroep, participeren als ervaringsdeskundige coach en begeleiden online ontmoetingen.&nbsp;</li></ul>

info@mijnleventweepuntnul.nl
0625177990