Speciaal onderwijs

Kinderen die bijvoorbeeld een beperking, gedragsprobleem, stoornis of een leerachterstand hebben, hebben meer moeite met dingen leren op school. Hierdoor heeft het kind extra aandacht, zorg of ondersteuning nodig, in dat geval kan uw kind in aanmerking komen voor het speciaal onderwijs.

Het speciaal onderwijs wordt, net zoals het regulier onderwijs, in verschillende vormen en op verschillende niveaus aangeboden. Ook hierin wordt er een onderscheidt gemaakt tussen het basis (sbo) en het voortgezet onderwijs (VSO). Daarnaast wordt er nog speciaal onderwijs aangeboden (SO). Deze onderwijsinstellingen streven dezelfde doelen na als reguliere scholen, maar passen het leertempo aan op de leerling. Zo is het tegenwoordig ook mogelijk om een vmbo, havo of vwo diploma te behalen op het speciaal onderwijs.