Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van maatschappelijk werk die specifiek gericht is op het ondersteunen van leerlingen, ouders en leraren binnen het onderwijs. Het richt zich op het bieden van psychosociale ondersteuning, begeleiding en advies aan individuele leerlingen en hun gezinnen, evenals aan leraren en schoolpersoneel.

De primaire doelstelling van schoolmaatschappelijk werk is het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen, zodat zij optimaal kunnen functioneren op school en in hun persoonlijke leven. Het kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen en de schoolgemeenschap.

Sociaal Loket