Richtlijnen

Opname CORPIO Vijfheerenlanden – www.zorg4Vijfheerenlanden.nl 

De website www.zorg4Vijfheerenlanden.nl is een initiatief van de gemeente Vijfheerenlanden en Unicum Huisartsenzorg, met als doel alle informatie rondom gezondheid, welzijn en zorg in Vijfheerenlanden te bundelen en beschikbaar te maken voor inwoners en professionals. 

De website is eveneens de ingang naar het besloten deel, speciaal voor professionals in welzijn en zorg in de gemeente Vijfheerenlanden. Op dit platform (CORPIO Vijfheerenlanden) kunnen deelnemers o.a.:

 • De gegevens over hun organisaties die zichtbaar zijn op zorg4Vijfheerenlanden.nl beheren
 • Contactgegevens raadplegen van alle deelnemers
 • Hun eigen gegevens aanpassen
 • Gemaakte werkafspraken per domein inzien
 • Veilig documenten delen met samenwerkingspartners
 • Discussiëren in communities
 • Gerichter nieuwsberichten over Vijfheerenlanden ontvangen

Het platform is niet voor iedere (zorg)aanbieder toegankelijk. Onderstaande richtlijnen gelden voor iedere persoon of organisatie die opgenomen wenst te worden binnen Zorg4Vijfheerenlanden.

 • Als voor de beroepsuitoefening een registratie verplicht is (het is niet verplicht om als complementair therapeut een agb code te hebben, om daardoor je werk uit te kunnen voeren, dit is een keuze, misschien “we kiezen voor voor geregistreerd therapeuten met agb code of big registratie”), dan dient de aanbieder in het betreffende register ingeschreven te staan (BIG-registratie of AGB-code).
 • Als voor de beroepsuitoefening een kwaliteitsregister beschikbaar is, dan dient de aanbieder in het betreffende register opgenomen te zijn (bijvoorbeeld: SKJ-registratie of registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici).
 • De aanbieder is direct werkzaam voor de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.
 • Aanbieder is werkzaam binnen zorg, sociaal domein, welzijn, onderwijs of ten bate van de publieke gezondheid.
 • De aanbieder hanteert een schriftelijk vastgelegde klachtenregeling of aangesloten te zijn bij klacht en geschillencommissie.
 • De aanbieder is laagdrempelig benaderbaar voor inwoners en contactinformatie is eenvoudig beschikbaar.
 • De aanbieder verklaart dat de ingediende gegevens te allen tijde correct en volledig zijn en aanvaardt hiervoor de verantwoordelijkheid.
 • Aanbieder werkt actief mee aan de halfjaarlijkse geautomatiseerde controles om gegevens correct en volledig te houden. 

Het is niet toegestaan om links of urls te plaatsen naar commerciële platforms. Er mogen alleen links en urls gedeeld worden naar websites die rechtstreeks leiden naar de officiële webpagina's van de betreffende organisaties. We willen ervoor zorgen dat de verstrekte informatie relevant en betrouwbaar blijft voor inwoners en professionals.

In gevallen waarin bovenstaande richtlijnen geen uitsluitsel geven, besluiten gemeente Vijfheerenlanden en Unicum huisartsenzorg over het wel of niet opnemen van de gegevens. Over een genomen besluit betreffende opname kan niet worden gecorrespondeerd. Indien getoonde aanbieders niet, of niet meer voldoen aan bovenstaande richtlijnen behouden zij zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving en opgaaf van redenen gegevens te verwijderen.

Bent u benieuwd hoe Unicum Huisartsenzorg u kan ondersteunen in uw werk of bij uw organisatie overstijgende samenwerking? Neem dan vooral contact met ons op via a.kwast@unicum-huisartsenzorg.nl.

Versie: 4 april 2022, Disclaimer: Gemeente Vijfheerenlanden en Unicum Huisartsenzorg zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor de kwaliteit van het vermelde aanbod op de website Zorg4Vijfheerenlanden.