Respijtzorg

Respijtzorg is tijdelijke zorg en ondersteuning voor mantelzorgers, zodat zij even kunnen worden ontlast van hun zorgtaken en tijd kunnen nemen voor zichzelf. Respijtzorg is erop gericht om mantelzorgers de mogelijkheid te bieden om op adem te komen, zodat zij de zorg voor hun naaste langer kunnen volhouden en kunnen voorkomen dat zij overbelast raken.

Respijtzorg kan op verschillende manieren worden ingevuld, afhankelijk van de behoeften van de mantelzorger en de zorgsituatie van de naaste. Zo kan respijtzorg bestaan uit dagopvang, logeeropvang, thuiszorg, vrijwillige hulp, een vakantie voor de mantelzorger of een combinatie hiervan. Een overzicht van de activiteiten is te vinden in de respijtwijzer van Bindkracht VHL.