Bindkracht VHL - welzijnsorganisatie - locatie Leerdam

Soort organisatie: Financiële ondersteuning , Vrijwilligersorganisatie , Mantelzorg , Welzijn
Meer informatie

Met vele vrijwilligers, een multidisciplinair team en goede contacten met lokale professionals, bedrijven en instellingen is BindkrachtVHL dichtbij!

De medewerkers van BindkrachtVHL zijn specialisten van de sociale zorg op de gebieden maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, welzijn en wonen. De inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden mogen verwachten dat wij, als BindkrachtVHL, meedenken en de weg weten in de wirwar van de hulpverlening, maar ook op het gebied van vrijwilligers, werk, gezondheid en mantelzorg zijn wij hét aanspreekpunt en bieden wij begeleiding.


Logo Bindkracht VHL - welzijnsorganisatie - locatie Leerdam