Zorg4Vijfheerenlanden.nl bestaat 1 jaar! Wethouder Kees Bel en projectteam zijn blij

28 april 2024

De website Zorg4vijfheerenlanden.nl is nu een jaar in de lucht. Wethouder Kees Bel, Ane Kwast van Unicum Huisartsenzorg en Monique Broekhuizen, projectleider Zorg4Vijfheerenlanden.nl zijn trots op wat er inmiddels is bereikt. ‘Steeds meer inwoners weten de website te vinden en steeds meer professionals en organisaties in onze gemeente sluiten zich aan,’ vertelt Monique Broekhuizen. ‘We blijven de website onder de aandacht brengen in de Vijfheerenlanden. De mensen die er gebruik van maken zijn enthousiast, maar zo’n platform moet natuurlijk ook de tijd krijgen om te groeien.