Welkom op zorg4vijfheerenlanden!

11 januari 2023

Over Zorg4Vijfheerenlanden

Zorg4Vijfheerenlanden is een samenwerkingsverband op het vlak van welzijn en zorg in de gemeente Vijfheerenlanden. Vrijwilligersorganisaties Welzijn, Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten, maar bijvoorbeeld ook de GGZ, thuiszorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en de gemeente participeren hierin. Zij zetten zich samen in om de zorg en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden zo goed mogelijk te organiseren.

Zij maken daarbij gebruik van het platform Zorg4Vijfheerenlanden: dit platform dat het aanbod van zorg en welzijn in de gemeente Vijfheerenlanden weergeeft en het besloten deel ‘Zorg4Vijfheerenlanden voor professionals’ dat samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in welzijn en zorg faciliteert.


Welkom op zorg4vijfheerenlanden!