Volle bak bij eerste ontbijtsessie Zorg4Vijfheerenlanden.nl

4 juni 2024

Zo’n 70 professionals op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg stonden dinsdag 4 juni in alle vroegte op de stoep bij Stadspodium GO in Leerdam. Zij lieten zich onder het genot van een broodje en drankje bijpraten over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied, waaronder het platform Zorg4Vijfheerenlanden.nl dat de sessie organiseerde.

 

De zaal in het gezellig Stadspodium GO in Leerdam was tot de nok toe gevuld met professionals uit de gemeente Vijfheerenlanden. Ane Kwast van Unicum Huisartsenzorg en Zorg4Vijfheerenlanden.nl heette de bezoekers welkom. Na een korte toelichting op het programma gaven Monique Broekhuizen en Henrick Reijersen van Buuren, beiden lid van de projectgroep van Zorg4Vijfheerenlanden.nl uitleg over de mogelijkheden van het platform Zorg4Vijfheerenlanden.nl voor inwoners en professionals.

Wat is Zorg4Vijfheerenlanden.nl?
Op Zorg4Vijfheerenlanden.nl staan alle organisaties en activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg in de gemeente Vijfheerenlanden. Inwoners vinden er de contactgegevens van bijvoorbeeld huisartsen en thuiszorgorganisaties, ouderenzorg, diëtisten, kinderdagverblijven, buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, etc. Professionals kunnen op een beveiligd deel van de website slim samenwerken met lokale collega’s. Het platform is van de gemeente Vijfheerenlanden.

Hoe garanderen we goede zorg nu en straks?
Na de presentatie over Zorg4Vijfheerenlanden.nl namen Elske Faber van Unicum Huisartsenzorg en Merel van den Nobelen van de gemeente Vijfheerenlanden het woord. Zij vertelden hoe de overheid de zorg op peil wil houden de komende decennia, ondanks personeelstekorten en de vergrijzing. De focus ligt op preventie, dus zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners last krijgen van gezondheidsklachten of sociaal in een isolement raken. De gemeente bedenkt samen met professionals projecten die mensen aanzetten tot bewegen en ontmoeten en een gezonde levensstijl.  Zorg4Vijfheerenlanden.nl kan professionals helpen daarbij gebruik te maken van elkaars expertise en ervaring.

Ontbijtsessie geslaagde combinatie van informatie en netwerken
Voor en na de presentaties was er volop gelegenheid om met collega’s bij te praten en te netwerken. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. ‘Juist dat persoonlijke contact, is zo belangrijk,’ gaf een bezoeker aan. ‘Als je elkaar kent weet je elkaar sneller te vinden als je elkaar nodig hebt. Dus buiten informatief is zo’n bijeenkomst ook goed voor de verbinding. En die is hard nodig om de uitdagingen waar we samen voor staan het hoofd te bieden.’ De organisatie kan terugkijken op een geslaagde eerste editie van de ontbijtsessie. Voor meer informatie: www.zorg4vijfheerenlanden.nl

    

Volle bak bij eerste ontbijtsessie Zorg4Vijfheerenlanden.nl