Vijfheerenlanden moet hartveilige gemeente worden

8 juli 2024

De gemeente Vijfheerenlanden wil de overlevingskansen van mensen met een harstilstand vergroten. Vijfheerenlanden moet een 'hartveilige gemeente' worden. Hierbij hoort een dekkende spreiding van AED’s door de gemeente heen, zodat hulpverleners In geval van nood snel kunnen beschikken over een AED.. 

Om dit doel te bereiken sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij lokale initiatieven. Denk aan de Stichting Hartslag Leerdam en de EHBO-verenigingen in de verschillende (dorps)kernen van de gemeente. De bedoeling is om met deze initiatieven en burgerhulpnetwerken samen te werken aan een betere dekking van AED's. Na de zomer gaat de gemeente Vijfheerenlanden hiermee aan de slag. We houden je op de hoogte.Vijfheerenlanden moet hartveilige gemeente worden