“Kom erbij! Dan zijn we als professionals beter vindbaar voor inwoners en voor elkaar.”

4 maart 2024

Henrick Reijersen en van Buuren is één van de vijf welzijnscoaches bij BindkrachtNHL in de gemeente Vijfheerenlanden. Eerst werkte hij in Leerdam, nu in Vianen, waar hij ook woont. Hij kent dus veel inwoners en professionals uit de hele gemeente. Naast zijn werk als welzijnscoach is hij initiatiefnemer van het pop-up restaurant ‘Moos’.

Wat doe je precies als welzijnscoach?
Wij ondersteunen inwoners die een vraag of een probleem hebben of graag op weg geholpen willen worden. Om een voorbeeld te noemen: ik help iemand met straatangst om stapje voor stapje weer onder de mensen te komen. Er is veel eenzaamheid in onze gemeente, niet alleen bij ouderen. Wij brengen mensen in contact met elkaar of met een passende, sociale activiteit. Inwoners komen uit eigen beweging naar ons toe of via de huisarts, de thuiszorg of het sociaal team van de gemeente. Ik ben geen therapeut of psycholoog. Als de problemen te groot zijn, leggen we een lijntje met een zorgverlener of de gemeente. Zo hopen we inwoners zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Je maakt sinds kort deel uit van het team van Zorg4Vijfheerenlanden.nl. Wat spreekt je aan in dit platform? En waarom vind je het leuk om erbij betrokken te zijn?
Als welzijnscoach hebben we veel contact met andere partners. Die verbinding is nodig, omdat we vaak samen om inwoners staan. Zorg4Vijfheerendlanden.nl is een platform waar je elkaar makkelijk kunt vinden. Als ik met een inwoner zit die behoefte heeft aan hulp of een sociale activiteit in de buurt, dan is het fijn dat ik op Zorg4Vijfheerenlanden.nl kan zien wat er allemaal is. Soms zijn er initiatieven of partijen waarvan ik niet eens wist dat ze bestaan of waar we nog geen contact mee hebben. Die kom je dan tegen op het platform en dan denk je: dat zou een mooie oplossing zijn voor die bepaalde persoon. En voor inwoners is het natuurlijk heel handig dat je één website hebt waarop je hulp, zorg, ondersteuning en activiteiten in de buurt kunt vinden.

Achter de schermen kun je als professional eenvoudig samenwerken. Zie jij mogelijkheden?
Jazeker. Wij hebben bijvoorbeeld regelmatig overleg met Rivas. Dat gaat vrijwel altijd via de mail. Hoe fijn is het als je samen in een groep zit zodat je het contact via zo’n platform kunt laten open en dat je taken voor elkaar kunt aanmaken, zodat je overzicht houdt. Dat is een mooie toevoeging denk ik.

Wat hoop je zelf te kunnen bijdragen aan Zorg4Vijfheerenlanden.nl?
Ik ben als persoon veel bezig met verbinding in de samenleving. Dat doe ik als welzijnscoach en als initiatiefnemer van Moos, een Midden Oosters pop-up restaurant in Vianen waar nieuwkomers uit het Midden Oosten authentieke gerechten bereiden en serveren. Ik hoop ook via Zorg4Vijfheerenlanden.nl te kunnen bijdragen aan die verbinding. Mijn aandeel is bescheiden, maar ik ben enthousiast en ik wil graag ambassadeur zijn en meedenken over de verdere ontwikkeling van het platform.

Wat zou je aan andere professionals in Vijfheerenlanden willen meegeven?
Kom erbij! Dan zijn we beter vindbaar voor  inwoners en voor elkaar. Veel professionals en organisatie staan al op het platform, maar het is belangrijk dat alle professionals in Vijfheerenlanden op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg mee gaan doen. Tegen professionals en organisaties die nog geen account hebben aangemaakt op Zorg4Vijfheerenlanden.nl zou ik willen zeggen: Maak dat account aan. Je bent zo aangemeld.

Tot slot: je bent oprecht gepassioneerd als je over je werk en dit platform vertelt. Waar komt die betrokkenheid vandaan?
“Ik zie veel mensen die niet in hun kracht staan, omdat ze in een kwetsbare positie zitten, Ik vind het fijn om voor die mensen iets te kunnen betekenen. Vaak is mijn rol beperkt, maar dat maakt je ook creatief: wat kunnen we samen wel bereiken? Ik word blij als ik mensen kan helpen om hun leven weer een beetje op de rit te krijgen en ze te zien groeien als persoon. Als dat gebeurt, dan is dat fantastisch. Als mensen angsten overwinnen, drempels overgaan. Daar geniet ik heel erg van. Ik geloof dat ieder mens in zijn of haar kracht kan komen. Daarvoor is het belangrijk dat we met elkaar verbinden. Dan maken we samen Vijfheerenlanden een stukje mooier.

“Tegen professionals en organisaties die nog geen account hebben op Zorg4Vijfheerenlanden.nl zou ik willen zeggen: Maak een account aan en ontmoet elkaar online!”

“Kom erbij! Dan zijn we als professionals beter vindbaar voor inwoners en voor elkaar.”