Jaarverslag 2023 BindkrachtVHL

6 mei 2024

Voor BindkrachtVHL was 2023 het eerste jaar van de fusie van Welzijn Vianen en SamenDoen. Voor de inwoners veranderde er weinig. De lokale dienstverlening bleef in stand, dankzij de bevlogen inzet van alle medewerkers en vrijwilligers.

BindkrachtVHL kijkt terug op een jaar waarin intern door de fusie en extern door de transformatieopgaven veel stappen zijn gezet om inwoners preventief en collectief beter te ondersteunen. Dat doet BindkrachtVHL met een breed aanbod van diensten en met steun van haar partners. Samen vormen zij een (professioneel) netwerk rondom kwetsbare inwoners, met een stevige verbinding met hun eigen netwerk.

Klik hier voor het jaarverslag

Jaarverslag 2023 BindkrachtVHL