Impact niet aangeboren hersenletsel vaak onderschat.

22 februari 2023


Hulp, zorg en een luisterend oor voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

‘Er is bij professionals soms een gebrek aan kennis over de impact van niet aangeboren hersenletsel op het leven van getroffenen en de mensen in hun omgeving,’ signaleert Lies Bonsang oprichter en coördinator Stichting NAH-Vraagwijzer. ‘Kennisoverdracht en kennisuitwisseling zijn belangrijk, zodat mensen de juiste ondersteuning krijgen. Het platform Zorg4Vijfheerenlanden kan daarbij helpen.’

NAH-Vraagwijzer en NAH-netwerk bieden begeleiding en zorg

Bij De NAH-Vraagwijzer kan iedereen terecht met vragen over niet-aangeboren hersenletsel Daarnaast organiseert de stichting activiteiten voor mensen met NAH en hun mantelzorgers. Ook zijn er aparte bijeenkomsten voor jongeren met NAH tussen de 18 en 35 jaar. Het NAH-Netwerk richt zich op de zorg rondom mensen met NAH.

Wist je dat…
…in de gemeente Vijfheerenlanden zo’n 3.000 mensen ‘niet aangeboren hersenletsel’ hebben? Ieder jaar komen er tussen de 300 en 400 patiënten bij.

Impact NAH vaak onderschat

Lies: ‘We zien dat mensen met niet aangeboren hersenletsel regelmatig vastlopen als ze ‘uitbehandeld’ zijn. Als de neuroloog niets meer voor je kan doen, betekent dat niet dat je beter bent. Dan begint het pas. Hoe ga je om met je beperkingen door NAH? De cognitieve gevolgen van NAH zijn onzichtbaar, maar eisen wel hun tol op sociaal vlak, op het werk en in relaties. Die impact wordt vaak onderschat. Bij ons kunnen mensen terecht voor hulp, informatie en een luisterend oor. Zij gaan met elkaar in gesprek en wisselen ervaringen uit. Dus heel fijn als professionals cliënten met NAH naar ons doorverwijzen of bij ons informatie vragen.’

Voorlichting aan zorg- en welzijnsorganisaties en op mbo-scholen

‘We werken nauw samen met BindkrachtVHL, de welzijnsorganisatie van Vijfheerenlanden en ik geef regelmatig voorlichting over omgaan en begeleiden van volwassenen en jongeren met NAH. Bijvoorbeeld aan organisaties die dagbesteding verzorgen of op een mbo-school in Utrecht, dus aan de toekomstige zorgprofessionals.’

NAH-netwerk Vianen biedt zorg aan cliënt met NAH

‘Naast de NAH-Vraagwijzer is er het ‘NAH-netwerk Vianen’. In dit netwerk zijn op dit moment de volgende disciplines vertegenwoordigd: ergotherapie, geriatrie, fysiotherapie, logopedie, neurologie, (wijk)verpleegkunde en welzijn. Het netwerk richt zich op de zorg voor mensen met NAH in Vijfheerenlanden. Aanvragen komen binnen bij de neurologieverpleegkundige. Zij doet de intake en kijkt wat voor hulp een cliënt nodig heeft. Vervolgens wijst zij door. Dat kan naar een van de professionals uit het netwerk zijn, maar ook naar een andere discipline in het zorgdomein.’

Sneller in contact via Zorg4Vijfheerenlanden

‘We hopen dat de NAH-Vraagwijzer en het NAH-Netwerk via Zorg4Vijfheerenlanden beter worden gevonden door zowel zorgprofessionals als mensen met NAH en hun mantelzorgers. Je kunt via het platform bijvoorbeeld een fysiotherapeut zoeken die is gespecialiseerd in NAH. En we geven graag voorlichting en informatie. Zo krijgen patiënten sneller de juiste zorg en ondersteuning.’

Klik voor meer informatie NAH-Vraagwijzer en NAH-netwerk

Impact niet aangeboren hersenletsel vaak onderschat.