Eindelijk actueel overzicht van alle professionals, specialisaties en organisaties in de buurt

9 april 2023

Larissa de With van Huisartsenpraktijk Hoef en Haag: ‘Geweldig dat je alle zorgverleners, specialismen en organisaties in de buurt kunt vinden.’

‘Elke huisartsenpraktijk, en ik vermoed ook andere praktijken, maken hun eigen sociale kaart. Zo’n bestand is natuurlijk nooit compleet en binnen no time achterhaald,’ vertelt Larissa de With, een van de twee huisartsen van Huisartsenpraktijk Hoef en Haag. ‘Het platform Zorg4Vijfheerenlanden is daarom voor ons een uitkomst.’

Begin 2017 opende Huisartsenpraktijk Hoef en Haag haar deuren in Vianen en verhuisde daarna naar het gloednieuwe gelijknamige dorp. Naast patiënten uit Hoef en Haag zijn ook inwoners van de buurdorpen Everdingen, Hagestein en Zijderveld welkom. Larissa merkt elke dag hoe belangrijk het is om een actueel en volledig overzicht te hebben van professionals op het gebied van welzijn, gezondheid en zorg in de Vijfheerenlanden.

Wist je dat…

… Zorg4Vijfheerenlanden professionals verbindt op de uitgangspunten van ‘Positieve Gezondheid’? Deze brede kijk op gezondheid helpt mensen beter om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Zoeken op internet

Larissa: ‘Zes jaar geleden zijn we met niets begonnen in Hoef en Haag. We hadden geen patiënten en ook geen voorgeschiedenis van een eerdere praktijkhouder, dus zijn we maar gaan zoeken op het internet. Alle gegevens van relevante professionals en organisaties legden we vast in een Excel-bestand. In de praktijk is het geen doen om dat bestand up to date te houden en je mist ook informatie.’

Blij met platform

‘Als ik een psycholoog nodig heb voor een patiënt met eetproblemen en somberheidsklachten of een fysiotherapeut die is nageschoold in de behandeling van schouderproblemen, ga ik Googelen. Dat kost vaak veel tijd en dan nog vind ik niet altijd wat ik zoek. Daarom is het geweldig dat er een platform is voor Vijfheerenlanden waarop je alle zorgverleners, organisaties en specialismen in de buurt kunt vinden.’

Samenwerken op ‘Positieve Gezondheid

‘Steeds meer eerstelijnszorgverleners gaan aan de slag met ‘Positieve Gezondheid’. Dat is een andere kijk op gezondheid. Bij Positieve Gezondheid kijk je niet alleen naar iemands gezondheidsklachten of aandoening. Je neemt het hele plaatje in ogenschouw. Hoe is het gesteld met iemands veerkracht en sociale leven? Wat geeft betekenis aan het leven? Waar loopt iemand tegenaan? Als we meer vanuit Positieve Gezondheid willen werken helpt het als je snel kunt schakelen en samenwerken met andere professionals. Ook daar kan dit platform bij helpen.’

Handig voor inwoners om zich te oriënteren

‘Veel patiënten willen zich graag zelf oriënteren. Via Zorg4Vijfheerenlanden krijgen mensen een goede eerste indruk van zorg- en hulpverleners in de buurt. Het is wel fijn als de informatie die erop staat zo compleet mogelijk is. Patiënten willen bijvoorbeeld direct kunnen zien of zorg of hulp wordt vergoed en of er een verwijzing nodig is. Dus het platform moet naast inhoudelijke ook voldoende praktische informatie bevatten.’

Gegevens zelf aanvullen en up to date houden

‘Het platform staat of valt met de informatie die erop staat. Daarom is het belangrijk dat iedereen die op het platform staat zelf regelmatig zijn gegeven actualiseert en aanvult. Als we dat allemaal doen zorgen we er samen voor dat we via Zorg4Vijfheerenlanden makkelijker kunnen samenwerken en inwoners sneller bij de juiste zorg- of hulpverlener terecht komen.’


Eindelijk actueel overzicht van alle professionals, specialisaties en organisaties in de buurt