Check het Hitteplan gezondheid Vijfheerenlanden

11 juni 2024

Werk je met ouderen, mensen met een chronische aandoening, jonge kinderen, mensen met overgewicht of mensen die langdurig buiten actief zijn? Weet dan dat deze groepen extra kwetsbaar zijn bij hitte. Veel mensen ervaren bij langdurige warmte ‘hittestress’. Zij kunnen dan last krijgen van klachten, zoals: concentratieproblemen, duizeligheid, hoofdpijn en huidproblemen. Een ander risico bij langdurige hitte is uitdroging en oververhitting. Vooral  gevaarlijk voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met hart- en vaatziekten  Symptomen van uitdroging en oververhitting zijn misselijkheid, spierkrampen, uitputting, flauwvallen en bewusteloosheid. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot sterfte. De basisregels bij hitte zijn:

• Drink voldoende
• Houd de woning koel
• Kijk naar de invloed van medicijnen bij hitte

Om het bewustzijn over de risico’s van hitte te vergroten en kwetsbare mensen beter te helpen, heeft de gemeente een 'Hitteplan gezondheid Vijfheerenlanden' opgesteld. Het plan richt zich op de de gezamenlijk inzet van de gemeente, en organisaties op het gebied van gezondheid welzijn en zorg om inwoners gezond te houden als de temperatuur - langdurig - hoog is. Denk bij organisaties aan de GGD, maatschappelijke organisaties zoals het Rode Kruis, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, scholen, kerken die de kwetsbare inwoners ondersteunen, wijkcentra, bibliotheken, en sportverenigingen.

Het lokale Hitteplan is gebaseerd op het Nationale Hitteplan. Het Hitteplan wordt actief als het in De Bilt minimaal 5 dagen achter elkaar tenminste 25 graden is geweest, waarvan minimaal 3 dagen boven de 30 graden. 

Bekijk hier het Hitteplan gezondheid Vijfheerenlanden of kijk op https://www.vijfheerenlanden.nl/lokaal-hitteplan


Check het Hitteplan gezondheid Vijfheerenlanden