28 november NAH-netwerk bijeenkomst in Vianen. Meld je hier aan!

2 oktober 2023

Sinds 2021 is er in Vianen een NAH-netwerk. Dit netwerk houdt zich bezig met het verbeteren van kwaliteit van zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Positieve gezondheid staat hierbij voorop. Hulpverleners en instanties voor NAH getroffenen en andere geïnteresseerde professionals zijn van harte welkom op de netwerkavond.

Waar, wanneer en voor wie

  • Locatie: kwantzaal van Hof van Batenstein, Vianen
  • Datum en tijd: dinsdag 28 november van 17.00 tot 19.00 uur
  • Voor hulpverleners en voor instanties die zich bezighouden met NAH getroffenen

Schrijf je hier in voor de bijeenkomst 

Inschrijven kan alleen als je een Corpio-account hebt op Zorg4Vijfheerenlanden. Nog geen account? Maak hier je account aan. Zo gebeurd.

NAH netwerk in de eerste lijn is kwaliteitsverbetering

De huidige trend binnen de zorg is dat er een verschuiving plaatsvindt van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg. Een NAH-netwerk in de eerste lijn is een kwaliteitsverbetering die aansluit bij de wensen van onder andere de CVA-ketenzorg waarin men zoekt naar gespecialiseerde zorgverlening in de eerste lijn.

Oog voor mentale, maatschappelijk en sociale gevolgen van hersenletsel

Dit netwerk heeft niet alleen oog voor de fysieke gevolgen maar juist ook voor de mentale, maatschappelijke en sociale gevolgen van hersenletsel en op het gebied van zingeving. Dat geldt zowel voor degene met NAH als voor zijn of haar naasten, want NAH krijg je nooit alleen. Een juiste leefwijze en het creëren van de juiste omgeving helpen om de gevolgen van NAH voor iemand en zijn of haar naasten hanteerbaar te maken. Specialistische begeleiding is hierbij van grote waarde.

Doorverwijzen naar neurologie verpleegkundige

Het idee van het netwerk is dat NAH getroffenen worden doorverwezen naar de neurologie verpleegkundige. Zij doet een intake met de cliënt en evt. diens partner/mantelzorger en samen met de cliënt wordt een behandelplan gemaakt en bekeken welke disciplines het beste kunnen worden ingezet en wanneer. De verpleegkundige zorgt dan voor doorverwijzing. Onderling houden de hulpverleners contact met elkaar via Siilo, een beveiligde app.

Project van O&I van Unicum huisartsenzorg

Het netwerk is in 2021 opgezet als een project van O&I van Unicum huisartsenzorg. Er is een projectleider aangesteld en er is een kerngroep gevormd met daarin een neurologie verpleegkundige, een ergotherapeut, een fysiotherapeut en een logopedist en een verzorgende van de wijkverpleging.

Ook was de ‘0-delijn’ tot halverwege 2023 vertegenwoordigd door NAH-vraagwijzer. Vanwege het stoppen van subsidies kon dit jammer genoeg niet worden vervolgd. Er is een projectplan geschreven waarin doelen zijn vastgesteld en er is een convenant opgesteld voor alle leden van het netwerk en voor wie zich wil aansluiten..

Hulpverleners en instanties voor NAH getroffenen zijn welkom bij het netwerk

De bedoeling is dat hulpverleners en instanties die zich bezig houden met NAH getroffenen zich bij het netwerk aansluiten. Zo wordt het ook voor huisartsen interessant om mensen door te verwijzen omdat dan de juiste zorg op de juiste plaats terecht komt. Door de jaren heen is contact gelegd met instanties in de tweede lijn (ziekenhuizen en revalidatie centra) om zo meer bekendheid te geven aan ons netwerk.

Er is een nieuwsbulletin gemaakt en verspreid onder hulpverleners. En er is contact gezocht met het Mantelzorgpunt van Bindkracht VHL en het project Welthuis. In een gedeeld google document wordt bijgehouden (AVG-proof) welke resultaten we hebben geboekt als verantwoording van het O&I project.

Ook met andere NAH-netwerken in de regio is contact gelegd en kunnen we van elkaars ervaringen leren. Jaarlijks wordt er een netwerkavond georganiseerd voor hulpverleners en instanties die werken met mensen met NAH in Vianen/VHL.

Ontmoetingsplek NAH op Zorg4Vijfheerenlanden.nl 

Op dit moment is het NAH-netwerk bezig om ook meer zichtbaar te zijn op dit platform Zorg4Vijfheerenlanden.nl Er is al een ‘ontmoetingsplek’ NAH, waar professionals lid van kunnen worden als ze een corpio-account hebben en waar meer informatie te vinden is over het ‘wie, wat en hoe’ van het netwerk.

Vragen en meer informatie

Vragen of meer weten? Mail naar: nahnetwerkvianen@gmail.com 

28 november NAH-netwerk bijeenkomst in Vianen. Meld je hier aan!