Heb je een nieuwtje?

Leuk dat je een nieuwsbericht wilt plaatsen op Zorg4Vijfheerenlanden.nl. Lees voordat je enthousiast aan de slag gaat even de onderstaande richtlijnen voor aanmelding.

  • Jouw nieuwsbericht heeft betrekking op de gemeente Vijfheerenlanden en heeft raakvlakken met gezondheid, welzijn of zorg.
  • Zorg4Vijfheerenlanden.nl behoudt zich het recht voor om nieuwsberichten eventueel in te korten, te controleren op schrijf- en spelfouten en de tekst daar zo nodig op aan te passen.
  • Zorg4Vijfheerenlanden.nl bepaalt of nieuwsberichten wel of niet worden geplaatst. Daar is geen correspondentie of discussie over mogelijk. Uiteraard springen wij hier zorgvuldig mee om. Ons doel is om al het relevante nieuws een podium te bieden.

Wij kijken uit naar je nieuwsbericht!