NAH-netwerk Vianen

NAH-netwerk

NAH staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel.

Wat is NAH?

NAH is een verzamelnaam voor niet aangeboren hersenaandoeningen zoals: herseninfarct, hersenbloeding, hersentrauma, hersentumor, hersenvliesontsteking, cerebrale infectie, whiplash, Covid-19, zuurstoftekort bij hartstilstand, operatie of bijna verdrinking.


Voor wie is het NAH-netwerk?

Het NAH-netwerk in Vianen houdt zich bezig met het verbeteren van kwaliteit van zorg voor mensen met NAH. Positieve gezondheid staat hierbij voorop.


Wat voegt het NAH-netwerk toe?

De professionals in het netwerk kijken zowel naar fysieke gevolgen van hersenletsel als naar de mentale, maatschappelijke en sociale gevolgen van hersenletsel. Ze hebben ook oog voor zingeving. Ze ondersteunen zowel de mensen met NAH als hun naasten,
want NAH krijg je nooit alleen. Een passende leefwijze en het creëren van een veilige en stimulerende omgeving helpen om de gevolgen van NAH voor de cliënt en de mensen om hem of haar heen hanteerbaar te maken. Specialistische begeleiding kan het verschil maken.


Hoe werkt het NAH-netwerk?

Het idee van het netwerk is dat mensen die een hersenaandoening krijgen worden doorverwezen naar onze neurologieverpleegkundige. Zij doet een intake met de cliënt en de eventuele partner/mantelzorger. De neurologieverpleegkundige maakt samen met de cliënt een behandelplan. Hierin staat aan welke zorg of ondersteuning behoefte is en wanneer.
De neurologieverpleegkundige wijst de cliënt vervolgens door. Onderling houden de hulpverleners contact om de verschillende aspecten van de behandeling goed op elkaar af te stemmen, dit gebeurt via een beveiligd kanaal.

Ook wordt via het netwerk contact onderhouden met Welzijn (Bindkracht VHL), steunpunt Mantelzorg, project Welthuis en organisaties die mensen met NAH ondersteunen in de regio, zoals de ‘Breinlijn’ of ‘NAH-professionals’. Op die manier is er aandacht voor kwaliteit van leven en zingeving.

Wie zitten er in het netwerk?

Het netwerk is een project van O&I van Unicum huisartsenzorg. De kerngroep bestaat uit een neurologieverpleegkundige, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een logopedist en een verzorgende van de wijkverpleging. Alleen hulpverleners met kennis over NAH kunnen zich bij het netwerk aansluiten. Daarom is het voor huisartsen interessant om mensen met NAH door te verwijzen naar het netwerk omdat daar alle gespecialiseerde kennis zit.


Hoe houdt het NAH-netwerk zijn kennis up to date?

  • Jaarlijks is er een netwerkavond voor hulpverleners en instanties die werken met mensen met NAH in Vianen/VHL. Daar is ruimte voor netwerken tussen alle hulpverleners en het uitwisselen van ervaringen.
  • Het netwerk is aangesloten bij het MNNU (Multidisciplinair NAH Netwerk Utrecht). Ervaringen uit de eerste lijn worden hier regionaal gedeeld tijdens bijeenkomsten. (2x per jaar).
  • Leden van het NAH-netwerk bezoeken bijeenkomsten van De StrokeService van het UMCU voor het opdoen van kennis en de nieuwste inzichten. Deze bezoeken bekrachtigen het contact tussen de eerste en tweede lijn.


  

Welkom op onze ontmoetingsplek NAH

Ben je zorg- of hulpverlener, dan is er op deze website een ‘ontmoetingsplek NAH’ waarin je makkelijk contact legt met andere zorgverleners over NAH en op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Je kunt je alleen aanmelden voor deze groep als je een account hebt op Zorg4Vijfheerenlanden.nl. Heb je nog geen account? Je maakt het zo aan. [klik hier]


KLIK HIER om naar de NAH-ontmoetingsplek te gaan.

Vragen of behoefte aan meer informatie?
Met vragen over ons netwerk kun je mailen naar: nahnetwerkvianen@gmail.com