Minimaregelingen

Minimaregelingen zijn regelingen die bedoeld zijn om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Het gaat hierbij om verschillende soorten regelingen, zoals bijvoorbeeld:

  • Bijzondere bijstand: Dit is een tijdelijke financiële ondersteuning voor kosten die niet onder de reguliere uitkeringen vallen, zoals bijvoorbeeld de kosten van een bril of een wasmachine.
  • Individuele inkomenstoeslag: Dit is een extra financiële ondersteuning voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering.
  • Collectieve zorgverzekering: Dit is een zorgverzekering met een collectieve korting voor mensen met een laag inkomen.
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: Dit is een regeling waarbij mensen met een laag inkomen kwijtschelding kunnen krijgen voor gemeentelijke belastingen, zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de gemeentelijke heffingen.

De exacte regelingen en voorwaarden kunnen per gemeente verschillen, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de minimaregelingen.