Jeugdbescherming

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien. De ouders/verzorgers van het kind hebben de taak en de plicht om deze veiligheid te bieden. Maar soms lukt dit niet en is de opvoeding ontoereikend. Dan kan de ontwikkeling van het kind in gevaar komen en op dat moment moet de overheid ingrijpen.

Dit doet de overheid via organisaties die zich bezighouden met de bescherming van jeugdigen. Samen met de ouders/verzorgers en het kind werken zij toe naar een veiligere thuissituatie en leefomgeving.