Jeugd

In het dagelijks spraakgebruik wordt onder jeugd de levensfase verstaan waarin mensen jong zijn. Het is de benaming voor de periode van iemands kinderjaren tot de volwassenheid. In het algemeen wordt onder jong verstaan als een persoon tussen de 0 en de 25 jaar is, maar deze leeftijdsgrenzen zijn variabel.