Hulp bij huishouden

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat mensen met een beperking of chronische ziekte zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Een van de hulpmiddelen is een hulp bij huishouden die mogelijk aangevraagd kan worden. Voor meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) klik hier.