Huiselijk geweld en veilig thuis

Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.

Veilig Thuis is een organisatie in Nederland die zich richt op het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is een samenwerking tussen verschillende organisaties, zoals gemeenten, politie, maatschappelijk werk en gezondheidszorg. De belangrijkste taken van Veilig Thuis zijn het bieden van hulp en advies aan slachtoffers en daders van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast heeft Veilig Thuis de taak om meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling te onderzoeken en te beoordelen welke hulp er nodig is. Als er sprake is van acute situaties, kan Veilig Thuis direct actie ondernemen om de veiligheid van betrokkenen te waarborgen.