ADHD/ADD

ADD (Attention Deficit Disorder) is een subtype van ADHD. Aandachts- en concentratieproblemen zijn kenmerkend voor ADD, net als bij ADHD. Hyperactief en impulsief gedrag zijn minder of helemaal niet aanwezig. ADHD en ADD hebben vaak invloed op leerprestaties, werk en sociale contacten.