12-18 jaar: jongeren

Jongeren zijn mensen die nog net niet volwassen zijn en aan de andere kant ook geen kind meer zijn. Leeftijd wordt meestal genoemd als het om jongeren gaat. Zo kan een kind van 9 al puberaal gedrag vertonen, echter blijft het nog een kind. Zo kan een achttienjarige ook nog puberaal gedrag vertonen en dan noemen we de persoon nog geen volwassene.